De interne vertrouwenspersoon is Ellen Temminghoff.

Mocht u als ouder of uw kind ergens mee zitten dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Ook kunt u altijd een afspraak maken met de directie en daar uw zorgen bespreekbaar maken. Het is belangrijk dat ieder kind met een veilig gevoel naar school gaat.

Mocht u daarna toch nog met vragen blijven zitten, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Zij is voor ouders en kinderen het aanspreekpunt over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld. U kunt een beroep doen op de ondersteuning door haar, zij luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.

Samen werken we aan een veilige leeromgeving voor alle kinderen en een positief schoolklimaat.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT