Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Het zorgvuldig en integer omgaan met persoonsgegevens is altijd al een belangwekkend thema in het onderwijs, deze wet heeft ertoe geleid dat er opnieuw een bewustwording is gekomen rondom bescherming persoonsgegevens.
De functionaris gegevensbescherming, stelt procedures en reglementen op, die vervolgens ook dienen te worden nageleefd, de functionaris ziet daar samen met de directeur bestuurder en schoolleiders op toe.

Via onderstaande link kunt u het Privacyreglement van Essentius in Pdf-formaat bekijken.

Privacyreglement Essentius

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT