Het oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Walburgis. De groep verzorgt extra activiteiten rond het onderwijs. Daarbij kan gedacht worden aan de viering van sinterklaas, kerst en carnaval, de avondvierdaagse, het schoolreisjes en kamp. Ook regelen de ouders bijvoorbeeld een flessenactie, een kaartje bij de geboorte van een broertje of zusje of helpen ze mee met de slotavond.

Voor al deze activiteiten wordt de ouderbijdrage gebruikt. Door de penningmeester wordt een kasboek met de inkomsten en uitgaven bijgehouden. Om de activiteiten en de bijbehorende taken te bespreken, wordt er een aantal keer per jaar vergaderd. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €25,00 per kind. Komt uw kind midden in het jaar op school, dan is de bijdrage €2,50 per maand. Wij willen u er nog op wijzen dat de ouderbijdrage vrijwillig is, maar om de gebruikelijke activiteiten voor onze kinderen te kunnen blijven organiseren, is ook uw financiële bijdrage nodig. Wij verzoeken u de bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 over te maken op: Rabobank IBAN nummer: NL08 RABO 03266.35.092 t.n.v. oudercomité Walburgis o.v.v. de namen van de kinderen en de groep waarin ze zitten.

Het huidige oudercomité bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Mevr. F. Bleumer (voorzitter)
  • Mevr. C. Meijer (secretaris)
  • Vacature (penningmeester)
  • Mevr. A. Boensma
  • Mevr. P. Goettsch
  • Mevr. L. Arens
  • Mevr. H. Wiegerinck

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT