Op basisschool Walburgis hanteren we de methode van de Kanjertraining. Wekelijks krijgen de kinderen, op hun eigen niveau, les uit deze methode. Tevens spreken alle teamleden de kanjertrainingtaal, zijn allen opgeleide kanjertrainers. Hiermee is in de school sprake van uniformiteit, structuur en duidelijkheid, hetgeen allemaal bijdraagt aan een positief leefklimaat. 
We willen de kinderen zo weerbaar maken en samen zorgen voor een sociaal veilige leeromgeving.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT