Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Stichting Essentius heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de 10 scholen behartigt. Deze GMR voert overleg met de Algemeen Directeur van Essentius over zaken die voor alle of voor meerdere scholen van belang zijn. De GMR bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders, gekozen door de MR-en. De GMR-leden vertegenwoordigen gezamenlijk alle MR-en en zitten er niet specifiek voor hun "eigen" school. Elke MR krijgt wel een eigen contactpersoon binnen de GMR. 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT