Medezeggenschapsraad
De MR van basisschool Walburgis overlegt met  de geledingen die aan de school verbonden zijn en probeert elkaars belangen op elkaar af te stemmen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn  omschreven in het MR reglement en het Medezeggenschapsstatuut.
De MR op basischool Walburgis bestaat uit 4 leden.
2 leden worden gekozen uit en door de ouders.
2 leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

De MR bestaat momenteel uit :

  • Silke Rissewijck (ouder)
  • Martha Vanderhoeven (ouder)
  • Wendy Verhoeven (leerkracht)
  • Marja Hansen (leerkracht)

Jaarverslagen van de MR zijn in te zien via de website. Notulen, agenda's, jaarplan en het vergaderschema kunnen worden opgevraagd via mrwalburgis@essentius.nl


 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT