Medezeggenschapsraad

De MR van basisschool Walburgis overlegt met  de geledingen die aan de school verbonden zijn en probeert elkaars belangen op elkaar af te stemmen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn  omschreven in het MR reglement en het Medezeggenschapsstatuut.
De MR op basischool Walburgis bestaat uit 4 leden.
2 leden worden gekozen uit en door de ouders.
2 leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

De MR bestaat momenteel uit :

Marieke Keuper (ouder) - secretaris 
Martha Vanderhoeven (ouder) 
Martha Bluemer (leerkracht) - voorzitter
Wendy Brus (leerkracht)

Vragen en opmerkingen kunt u richten aan de secretaris, Marieke Keuper. Zij is te bereiken via onderstaand mailadres: 

secretaris mr Walburgis 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl