Medezeggenschapsraad

De MR van basisschool Walburgis overlegt met  de geledingen die aan de school verbonden zijn en probeert elkaars belangen op elkaar af te stemmen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn  omschreven in het MR reglement en het Medezeggenschapsstatuut.
De MR op basischool Walburgis bestaat uit 4 leden.
2 leden worden gekozen uit en door de ouders.
2 leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

De MR bestaat momenteel uit :

Martha Vanderhoeven (ouder) 
Silke Rissewijck (ouder)
Martha Bluemer (leerkracht) - voorzitter
Wendy Verhoeven (leerkracht)

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT