De anti-pestcoördinator is Erica Beursken.

Zij coördineert het anti-pestbeleid. Ook behartigt zij de belangen van ouders en leerlingen in het kader van pesten. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden en voor ouders die vragen hebben over pesten.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT