Week Tegen Pesten 2020

Aan het begin van elk schooljaar besteden we in de groepen extra aandacht aan groepsvorming. In deze 'Gouden Weken' maken we goede afspraken met elkaar, spelen we teambuildings-spellen en werken we samen aan een positieve sfeer in de groep. De Week Tegen Pesten sluit hierop aan met het thema 'Samen aan zet'. In de week van 21 t/m 25 september praten we over hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er een prettige en veilige sfeer in de groep is.

De anit-pestcoördinator (Erica Beursken) en de vertrouwenspersoon (Ellen Temminghoff) stellen zich aan de kinderen voor en bespreken met de kinderen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er op de hele school een prettige en veilige sfeer is. We maken samen afspraken en zetten hier allemaal onze naam onder. We leren in de Week Tegen Pesten: om pesten te voorkomen zijn we 'Samen aan zet'.
Media
  • Campagnebeeld-Logo-Slogan-WTP2020-752x564
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl