Groep 3 kent alle letters! Wat leren we in de tweede helft van groep 3?

In de eerste helft van groep 3 hebben de kinderen alle klanken en de bijbehorende tekens (letters) geleerd.

Ze hebben geleerd om voornamelijk klankzuivere woorden te lezen. Klankzuivere woorden spreek je uit zoals het er staat. Daarnaast bestaan de woorden allemaal uit maar een klankgroep: boom, stoet, wesp.

Ook hebben ze geleerd om woorden die ze niet direct goed kunnen lezen zingend te lezen: ‘rrrrrraaaaaammmm’. Dit om spellend lezen te voorkomen.

In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen letterclusters die niet klankzuiver zijn zoals ng, nk, ch, sch. Ook gaan we aan de slag met niet-klankzuivere woorden zoals ‘hoofd’, kopen, matten, groei. Ook woorden die uit meerdere klankgroepen bestaan leren we lezen: vertel, begin, voetbal.

De te lezen woorden worden dus complexer. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de leessnelheid en de nauwkeurigheid. Kinderen die veel leeservaring opdoen, leren die clusters van medeklinkers automatisch te herkennen. De leessnelheid gaat omhoog, omdat het lezen steeds meer geautomatiseerd gaat. Wil je een tekst kunnen begrijpen en plezier beleven aan lezen, dan is het namelijk van belang dat je niet te veel tijd kwijt bent met het ontcijferen van de woorden en je de woorden correct leest. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van het lezen zonder fouten en haperingen.

Het uiteindelijke doel van leren lezen is een tekst kunnen begrijpen om er informatie uit te halen of er plezier aan te beleven. Hoewel in het begin van groep 3 de aandacht vooral uitgaat naar technisch lezen, werken we nu ook veel meer aan begrijpend lezen, door teksten en boeken te lezen, daarover te praten en er opdrachten bij te maken.

Herhaald lezen is een zinvolle en effectieve manier om het leesniveau te verbeteren. Eerst lezen we de tekst rustig en buigen we ons over de moeilijke woorden. De dagen daarna richten we ons pas op vlotter lezen. Herhaald lezen is iets wat u thuis met uw kind ook toe kunt passen. Het is toch heerlijk om te merken dat een tekst die eerst nog wat lastig was om te lezen, na een paar keer herhalen veel beter gaat.

Veel leesplezier!

Media
  • lezen groep 3
Terug naar de groepspagina
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl